Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Ostravská zastavení - 1. část: Eva Buzková

Paní Eva Buzková, která působí na Ostravsku a vychovala tam hodně dobrých cvičitelek, se aerobiku věnuje od ukončení Fakulty těl. výchovy a sportu v roce 1966, kdy už začaly první vlaštovky tohoto krásného sportu u nás.  Přečtěte si její velmi zajímavé vzpomínky.

Byla doba jazzgymnastiky. Se Sportpropagem, pod vedením Karla Lamberta jsme jezdily na soustředění a na školení do Prahy. Byly jsme z celé republiky, převážně absolventky FTVS.

V roce 1972 jsem nastoupila na Vysokou školu báňskou na katedru TV jako první žena, poněvadž technickou školu navštěvovali převážně studenti a málo děvčat. Po otevření ekonomické fakulty přibývalo studentek a cvičení s hudbou (jazzgymnastika) mělo velikou oblibu.  S mnohými studentkami, které tenkrát cvičily, mám dodnes kontakt a některé se tomu i stále věnují.

Jazzgymnastika se stále vyvíjela a  názvy se střídaly, měnil se i obsah a přecházelo se na AEROBIK, díky Jane Fondové, která ve světě uměla prodat ženský ladný pohyb spojený s krásou. Postupně tyto trendy přicházely i k nám, ale bylo to ve stylu vysokého - HIGH aerobiku (celou hodinu poskoky a k tomu různé kombinace paží). Některé cviky z dnešního hlediska byly až zdravotně závadné. Byl to spíše vytrvalostní trénink s hudbou. Vzhledem k tomu, že v té době nebyly k dostání ani dobré odpružené boty, tak to byl i veliký nápor na velké nosné klouby. Cvičily jsme boso, nebo v baleťáckých piškotech (i já mám dnes problémy s klouby).

Pak šel vývoj jako u všeho dál  a přišel Low Impact Aerobic, pak Step Aerobic, atd., ale nedbalo se v té době ještě příliš na metodiku cvičení. Veliký kus práce udělala paní Helena Jarkovská, která měla první školu aerobiku u nás v tehdejším Československu a jezdila po republice se semináři. V 90. letech  zorganizovala i první mezinárodní seminář.

Další kongresy později pořádala IFAA (mimochodem druhý byl v Ostravě v roce 1995).
IFAA  = dnešní FACE ( Fitness Aerobics Czech Education) -  organizace s nejlepší úrovní jak školení, tak pořádaných akcí..
I když jsem školila děvčata na vysoké škole od roku 1975, byly to cvičitelky bez licence, bez absolvování akreditované školy aerobiku. Později na popud pí Jarkovské jsem založila v roce 1995 Moravskou školu aerobiku s akreditací, ze které vzešlo dnes dost populárních a známých jmen v tomto sportu.

Paní Jarkovská v České škole aerobiku vychovala také velice mnoho kvalitních cvičitelek, za to jí veliký dík. Dokonce v roce 2001 proběhla  Česká škola aerobiku pro profesionální cvičitelky u nás, v Ostravě, společně s Moravskou školou aerobiku. Mimochodem moje dcera Klára Buzková jako mladinká taky začínala u paní Jarkovské a absolvovala její školu, stejně jako známá profesionální cvičitelka Lenka Velínská, aj. V minulosti jsme s pí Jarkovskou hodně spolupracovaly a pořádaly v Ostravě Festivaly AEROBIKU.

Mám radost z toho, že někteří instruktoři, kteří u nás začínali, se dalším sebevzděláváním dostali až téměř na špičku tohoto sportu. Především je to Dan Muller a Lukáš Kolek. Hochů  - instruktorů bylo v začátcích málo, tak mám z toho velmi dobrý pocit..V roce 1997 končil školu  Dan Muller, který  je dnes manažerem  ve FITNESS FACE CZECH a   lektorem v FACE CZECH ACADEMY. Lukáš Kolek  (absolvoval v r.1999) je dnes velmi známým prezentérem. Oba dva žijí v Praze, i když pocházejí ze severní Moravy.

Mezi další úspěšné instruktory patří Jana Jurčáková z Ostravy, která je známou osobností v oblasti dětského aerobiku, dále Iva Mojžíšková, která v roce 2008 získala v Moskvě na Mistrovství světa stříbrnou medaili v kategorii Individual trophy. V Hranicích na Moravě je to Naďa Hořínová, která se cvičení věnuje profesionálně, v Opavě  Fallerová Martina a v Příboře výborná cvičitelka Tereza   Sattková. V Brně  dnes již Mgr. Bubníková Hana, která už také školí  další instruktorky na Fakultě sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

V mých šlépějích se pokračuje  i na Vysoké škole báňské, kde na Katedře tělesné výchovy je tato forma cvičení stále populární a probíhá tam také školení nových cvičitelek. Těší mne, že práce, která byla mnou započata,  pokračuje dále. Mám z toho radost, že  dobré základy získali všichni instruktoři v naší škole. V roce 2005  jsem ukončila  vzdělávání v Moravské  škole. Počet mých kurzů byl 22 a jedna  Moravská škola byla i na Slovensku u paní Medvědové v Košicích.

Od r. 2000 dochází v aerobiku u nás k velkým změnám. Začíná se prosazovat Body and Mind, různé druhy jógy, Martial Arts, Balettoning, Power strike a jiné. Většinu těchto nových trendů přivezla moje dcera Klára z New Yorku, kde se v r. 2000 a 2002 zúčastnila mezinárodních kongresů  aerobiku. Se stoupající oblibou aerobiku se začínají objevovat další nové druhy cvičení a tento trend stále pokračuje.

Nyní už neškolím, ale stále cvičím. Je to cvičení pomalejšího charakteru. Malé a velké balony, Pilates, zdravotní TV, Feldenkreisovou techniku, aj. Celý život byl pro mne spojen s pohybem, proto se i dnes snažím udržovat kontakt se cvičením.

Poděkování redakce: Velmi děkujeme paní Evě Buzkové za zajímavé vzpomínky.

Milí čtenáři, vaše vzpomínky i současné postřehy na toto téma můžete zveřejnit pro ostatní čtenáře prostřednictvím rubriky Články čtenářů - návod na vložení. Pokud máte nějaké fotografie, které by připomínaly začátky aerobiku na Ostravsku, je možné je vložit přímo do Galerie (návod na vložení) nebo kontaktovat naši redakci. Děkujeme za spolupráci.  

 

foto: na fotografii je Klára Buzková, dcera Evy Buzkové – 06. 10. 2009, 21.25:44

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist