Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

GYRO metoda

Gyro metoda je nový cvičební systém, který systematicky a jemně procvičuje klouby a svaly rytmickým  vlnivým pohybem s důrazem na posílení střední části těla. Pohyb stimuluje tělesné orgány a součástí toho jsou odpovídající dýchací návyky. Zvláštní pozornost je věnována zvětšování flexibility páteře, uvolnění napětí horní části těla a zlepšení koordinace pohybů. Zahrnuje mnoho z principů jógy, tance, gymnastiky, tai-chi a plavání. Pohyby se jeví a cítí spíše jako tanec než tradiční cvičení.

Začátečníci i pokročilí mají stejnou strukturu lekce, i když začátečníci věnují větší pozornost počáteční automasáži a jednoduchým dechovým průpravným cvikům a pokročilí dávají větší důraz na ovlivňování kardiorespirační kapacity organismu. Při cvičení se pozornost zaměřuje  na uvolnění páteře a pánve. V sedě na velkém míči (židli) mobilizují páteř a pánev pomocí série spirálovitých, obloukovitých, vlnivých a rotačních pohybů před-, ú- a záklonových. Stejné pohybové prvky ve všech možných směrech: dopředu, dozadu, rotace a otáčení jsou rozvíjeny k uvolnění kloubů a svalů všech částí těla.

Pohyby jsou přirozené, v pravidelném rytmu a plynou bez přerušení. Vytvářejí most mezi kontrakcí a protažením prostřednictvím rotačních pohybů v kloubech. Výsledkem je harmonicky vyvinutý podpůrný systém pro kostru. Odpovídající dýchání v každém pohybu stimuluje nervový systém, otvírá energetické cestičky a okysličuje krev. Cvičí se v sedě, kleku, lehu a ve stoji. Speciální pozornost je věnována zvyšování funkční kapacity páteře, výsledkem čehož je lepší proporcionalita těla, které je významně méně náchylné ke zranění.  Gyro metoda posiluje tělo a učí pohybovat se plynule, uvolněně a přesně. Kromě běžné populace dospělých jakékoli úrovně zdatnosti, včetně profesionálních sportovců a tanečníků, je tento systém enormně hodnotný pro děti, u nichž přispívá ke zlepšení obratnosti a koordinace.

Juliu Horvath
Juliu Horvath, původem Maďar, vytvořil systém, který nazval „jóga pro tanečníky“, což je hlubší a pokročilejší úroveň metody, která se nyní praktikuje pod názvem „gyrokinesis“, „gyro metoda“ nebo „gyro cvičení“ . Juliu začal tuto metodu učit v Central parku a později ve vlastním studiu. Vytvořil kromě jiného také systém tohoto cvičení na strojích, které sám navrhl a nazval je „gyrotonic“. Jeho systém má tedy dvě formy: Gyrokinesis program (gyro metoda), původně nazývaný „jóga pro tanečníky“, kde pracuje celé tělo bez náčiní a nářadí a stimuluje vnitřní orgány jemnou manipulací rozmanitých kloubů a Gyrotonic program, který využívá strojů k pohybu proti odporu. Obě formy cvičení vedou tělo k plynulému pohybu a jsou synchronizované s odpovídajícím dýcháním. Zastánci tohoto typu cvičení říkají, že zlepšuje aerobní a kardiovaskulární stimulaci (podnět) a přispívá k nervosvalovému omlazení.

Od Pilatesovy metody ke gyro metodě
Jak Pilatesova tak i gyro metoda je relativně novou formou pohybové aktivity, která  klade důraz na spojení těla a ducha (mind-body). Některé principy mohou být shodné, ale každý systém se vyvíjel nezávisle na sobě v jiné době a čerpal z různých vlivů. Gyro metoda je práce těla s přirozeně plynoucí energií, která využívá dýchání k otevření nepřístupných oblastí těla. Pro mnoho obdivovatelů Pilatesovy metody je gyro metoda dalším krokem pohybového vývoje. Obě metody jsou založeny na posílení středu těla: Pilates jej nazývá „powerhouse“ nebo „core“,  v gyro metodě je to „seed center“. Většina Pilatesových pohybů je přímočarých a prováděných v jedné rovině, gyro metoda přidává rotační a spirálovité pohyby. Všechny pohyby jsou zaměřené na otevření kloubů, vazů, svalů, šlach a zlepšují rozsah pohybu, svalovou sílu a vytrvalost.

Principy cvičení
Provádění cviků je jednoduché, vyžaduje pouze vyvinout určitou sílu, flexibilitu a vytrvalost. Gyro metoda se cvičí v sedu na stoličce (popř. na velkém míči), ve stoji, v sedu, kleku a lehu na podložce. Cvičení je určeno pohybům ve všech kloubech včetně páteře a všem svalům včetně té nejhlubší vrstvě.

Pohyb
Gyro metoda je série spirálovitých, obloukovitých, vlnivých a rotačních pohybů před-, ú- a záklonových. Stejné pohybové prvky jsou rozvíjeny k uvolnění všech kloubů včetně pánve a kolen, svalů: hamstringů, kvadricepsů, atd. ve všech možných směrech: dopředu, dozadu, rotací a otáčením. Prostřednictvím rotačních pohybů v kloubech reagují svaly plynulým přecházením z  kontrakce do protažení a naopak. Každý jednotlivý pohyb se provádí plynule, všechny pohyby jednoho cviku na sebe plynule navazují, každé opakování cviku navazuje plynule na předchozí opakování a každý cvik plynule navazuje na předchozí cvik. Vyplývá z toho, že lekce cvičení plyne, s malými výjimkami, kdy se přechází ze sedu do stoje, kleku a podobně, bez zastavení.

Jádro
 „Seed center“ nebo také jádro  je místem pučení, rašení, kde začíná život. Začíná z tělesné energie a pohybuje se do fyzického neboli anatomického těla. Je to motor organismu, kde je aktivována tělesná energie, kde vzniká  síla a vitalita. V gyro metodě se začíná pohyb z tohoto místa, od spodní části páteře, aby se probudila vitalita (životnost) a uvolnila zablokovaná nebo dřímající energie.

Stabilizace pánve 
Tento princip, který je aplikován ve všech pozicích (v sedu, stoji i lehu), usnadňuje vytvoření prostoru mezi obratli. V kontrastním pohybu (pohyb, ve kterém se části těla současně natahují v opačném směru) se tělesná energie rozprostírá vzestupně, aby napřímila páteř a současně ve stejném momentě se nohy a chodidla dotýkají podložky a vydávají energii směrem dolů.

Dýchání
Dýchání je plynulé, synchronizované s pohybem a plně se přizpůsobuje pohybu. Při pomalém, dlouhém pohybu se dech prodlužuje. Pokud je pohyb výbušný, prudký, musí se stejně tak dýchat.

A kde se naučíte gyro metodu? Například 31. května 2008 v Praze (viz kalendář akcí). Na www.wellness.cz najdete také nabídku DVD a dalších metodických materiálů. 

 

 

text: Eva Blahušová, foto: archiv autorky – 18. 04. 2008, 13.43:58

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist