Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články čtenářů

Rekvalifikační kurzy-instruktor fitness a instruktor aerobiku

Instruktor fitness-osobní trenér-kompletní kurz

Charakter

Náplň

1. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - TEORETICKÝ ZÁKLAD

 • vybrané kapitoly z fyziologie - kapitoly z obecné fyziologie, fyziologie tělesné zátěže a biomechaniky pohybu, základní pohybové schopnosti, reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž, hypokineze, přetížení, regenerace, zdravotní přínos a rizika pohybové aktivity, oběhový systém (srdce), dýchací systém (plíce), tepová frekvence, aerobní a anaerobní činnost
 • anatomie pohybu - hybný aparát - anatomie člověka, pohybový systém (kosti, klouby), svalová soustava (kosterní svalstvo)
 • kineziologie - kapitoly z obecné kineziologie (sval - stavba, typy svalových vláken, regenerace, a růst svalu, kloubní chrupavka - stavba, regenerace, kost - stavba, růst, remodelace a regenerace kosti), speciální kineziologie - svaly posturální a fázické, svalové zkrácení a oslabení, svalové dysbalance, hybné stereotypy, testování svalů, správné posilování a protahování hlavních svalových skupin

poznámka

 • pokud má již budoucí instruktor ukončený teoretický základ v daném rozsahu 30 vyučovacích hodin z jiného rekvalifikačního kurzu společnosti FACE CZECH, s.r.o. (např.  instruktor cyclingu, instruktor JUMPING®, instruktor PILATES INSTITUTE®) může tento stupeň vynechat)
 • pokud budoucí instruktor aerobiku již má ukončený teoretický základ v daném rozsahu 30 vyučovacích hodin z jiného rekvalifikačního kurzu pořádaném jiným vzdělávacím institutem, akreditovaným MŠMT v oborech fitness (např. instruktor fitness, osobní trenér, instruktor cyclingu, instruktor body & mind, instruktor pilates metody) nemusí tento stupeň absolvovat, avšak musí vykonat řádnou zkoušku z tohoto stupně
 • studentům lékařských a fyzioterapeutických oborů po předložení indexu s řádně vykonanou zkouškou v daném oboru je zkouška uznána v plném rozsahu

 

2. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér PRAXE A ROZBORY CVIČENÍ

 • Cvičení a strečink prsních svalů
 • Cvičení a strečink zádových svalů
 • Cvičení a strečink ramenních svalů
 • Cvičení a strečink svalů paže
 • Cvičení a strečink svalů přední strany stehen
 • Cvičení a strečink svalů zadní strany stehen
 • Cvičení a strečink svalů hýžďových
 • Cvičení a strečink svalů přední a zadní strany bérce
 • Cvičení břišních svalů


3. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - ROZŠÍŘENÝ TEORETICKÝ ZÁKLAD

 • Teorie tréninku různých skupin lidí
 • Rozšířená anatomie + 1. pomoc
 • Základy výživy
 • Držení těla

 

4. stupeň rekvalifikace instruktor fitness – osobní trenér - TEORIE TRÉNINKU

 • Kardiovaskulární trénink
 • Teorie tréninku
 • Role osobního trenéra
 • Přehled tělesných cvičení + právo

Poznámka

podmínka pro účast rekvalifikace instruktor fitness

 • dosažená plnoletost
 • středoškolské vzdělání ukončené maturitou

podrobnosti rekvalifikace

 • každý z absolventů kursu je schopen závěrečné zkoušky udělat napoprvé, pakliže je aspoň z 80% výuky přítomen (což je i podmínkou pro řádné splnění kursu) a je při kursu aktivní a má zájem přijmout poznatky od zkušených lektorů. Protože naše ACADEMY FACE CZECH je profesionální a funguje již od roku 1995 pod značkou IFAA, získají certifikát o úspěšném absolvování kurzu opravdu jen ti, kteří prokáží úroveň znalostí hodnou absolventa ACADEMY FACE CZECH
 • závěrečné zkoušky se skládají ze 3 částí:
  1. teorie formou písemných testů - otevřené i uzavřené otázky
  2. vypracovaní seminární práce - zaměřené hlavně na tréninkové programy pro různé typy klientů
  3. praktická zkouška před zkušební komisí (která se skládá minimálně ze dvou lektorů kurzu) - obhájení seminární práce, obhájení „diskutabilních" odpovědí v testu, praktické vedení osobního tréninku v posilovně

absolvent umí

 • sestavit posilovací, hubnoucí i kondiční trénink (a jejich variability) a dlouhodobý tréninkový plán se zaměřením na určitý cíl
 • vést profesionálně a bezpečně osobní trénink ve fitness i mimo něj
 • kontrolovat klienta při cvičení tak, aby všechny cviky byly bezpečné a funkční jak pro procvičovanou svalovou partii, tak pro hluboký svalový stabilizační systém a tím dochází k zlepšování držení těla
 • sestavit individuální pohybový program s ohledem na zdravotní stav a potřeby klienta a aplikovat v něm vhodné cviky a správné postupy při vyrovnávání a ovlivňování funkčních poruch v hybném systému
 • správně aplikovat pohybové režimy pro jednotlivé druhy oslabení
 • připravit a vést cvičební jednotku pro jednotlivé druhy oslabení
 • připravit a vést pohybově-relaxační program
 • aplikovat zásady správné, hubnoucí a nabírací výživy
 • poskytnout první pomoc při zranění osob

KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN MÍT UČEBNICI ANATOMIE (SVALY A KOSTI)

Cena zahrnuje

 • studijní materiály
 • certifikát o absolvování programu
 • 1. řádný termín zkoušek
 • Termíny kurzu


  Datum konání Lektor Místo konání Cena  

  kurz akreditován MŠMT - č.j. 043/2011-50A,R

  při platbě do 1.05.2012 cena 13990,-kč

  01. 06. 2012 - 08. 06. 2012
  08:30 - 17:30
  23. 06. 2012 - 29. 06. 2012
  08:30 - 17:30
   
  Petr Zbyněk
  Müller Daniel
  Keclíková Blanka
  Matušíková Markéta
   
  Praha 5
  FACE CZECH FITNESS
  15990 Kč
   
   

  kurz akreditován MŠMT - č.j. 043/2011-50A,R

  při platbě do 21.07.2012 cena 13990,-kč

  21. 09. 2012 - 28. 09. 2012
  08:30 - 17:30
  20. 10. 2012 - 26. 10. 2012
  08:30 - 17:30
   
  Petr Zbyněk
  Müller Daniel
  Keclíková Blanka
  Keclíková Lucie
  Matušíková Markéta
   
  Praha 5
  FACE CZECH FITNESS
  15990 Kč
   
   
   

  Rekvalifikační kurz AEROBIK -kompletní kurz

  Charakter

  LICENCE B také pro instruktory ZUMBY®

   

  Začněte svou Licenci B , získejte oprávnění pro získání živnostenského listu do konce roku 2012!  FACE CZECH ACADEMY připravuje novou Licenci B vhodnou také pro lektory ZUMBY®. Licence B se skládá ze 4 stupňů školení. Prvním krokem je tzv. Malý diplom, který slouží k seznámení začínajících instruktorů se všemi základními teoretickými a praktickými poznatky v oblasti vedení skupinových pohybových aktivit aerobiku a fitness a dalších typů lekcí aerobiku jako je například i ZUMBA®.

  Licence B je nezbytnou podmínkou pro vydání živnostenského listu. Začněte svou cestu v podnikání v oblasti sportu & fitness s FACE CZECH ACADEMY.

  Náplní kurzu jsou:

  • přednášky: základy anatomie, fyziologie, kineziologie, první pomoci, právní systém
  • teoreticko-praktická část: vedení hodiny (cueing), pohybově hudební vztahy, technika kroků, anglické názvosloví, komunikace, strečink a základy správného posilování

  Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 043/2011-50-A,R opravňující absolventy k získání živnostenského listu v oblasti „Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti aerobních aktivit a vedení různých typů lekcí aerobiku, ale také pro již vyškolené instruktory zumby

   

  oprávnění k získání živnostenského listu bude vydáno na základě
  - absolvování všech 3 stupňů rekvalifikace
  - 10ti vyučovacích lekcí inspiration day, nebo kongresového dne dle vlastního výběru z nabídky FACE CZECH ACADEMY
  - dodáním 30ti hospitačních hodin (návštěva praktických lekcí se zkušenými instruktory, neformální důkaz - podpis instruktora v hospitačním listě)
  úspěšně vykonané závěrečné zkoušce (test + praxe)

  Náplň

  • 1.stupeň - malý diplom
  • přednášky: základy anatomie, fyziologie, kineziologie, první pomoci, právní systém
  • teoreticko-praktická část: vedení hodiny (cueing), pohybově hudební vztahy, technika kroků, anglické názvosloví, komunikace, strečink a základy správného posilování
  • 2.stupeň - teoretický základ
  • druhý stupeň rekvalifikace instruktor aerobiku, který seznámí budoucího lektora s teoretickými základy anatomie, fyziologie těla (funkce těla) , kineziologie (nauka o pohybu)a první pomoci, potřebné pro vykonávání činnosti instruktora
  • vybrané kapitoly z fyziologie - kapitoly z obecné fyziologie, fyziologie tělesné zátěže a biomechaniky pohybu, základní pohybové schopnosti, reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž, hypokineze, přetížení, regenerace, zdravotní přínos a rizika pohybové aktivity, oběhový systém (srdce), dýchací systém (plíce), tepová frekvence, aerobní a anaerobní činnost
  • anatomie pohybu - hybný aparát - anatomie člověka, pohybový systém (kosti, klouby), svalová soustava (kosterní svalstvo)
  • kineziologie - kapitoly z obecné kineziologie (sval - stavba, typy svalových vláken, regenerace, a růst svalu, kloubní chrupavka - stavba, regenerace, kost - stavba, růst, remodelace a regenerace kosti), speciální kineziologie - svaly posturální a fázické, svalové zkrácení a oslabení, svalové dysbalance, hybné stereotypy, testování svalů, správné posilování a protahování hlavních svalových skupin

   

  • 3.stupeň
  • třetí a poslední stupeň rekvalifikačního kurzu instruktor aerobiku, který se skládá především z praxe potřebné pro vykonávání práce instruktora aerobiku
  • CHOREO BASIC AEROBIC I. DIPLOM (1 den)
   - stavba a metodika učení symetrických choreografií aerobiku - no taps
   - praktická cvičení metodiky a didaktiky pro osvojení práce instruktora aerobiku
   - rozbory choreografií aerobikových lekcí
   - tradiční i nové metodické postupy
   - tvorba a inspirace pro vytváření vlastních choreografií aerobiku
  • STEP AEROBIC BASIC I. a II.DIPLOM (2 dny)
   - stavba a rozšířená metodika učení symetrických choreografií step aerobiku - no taps
   - teoretická část (zdravotní aspekty a stavba hodin step aerobiku)
   - praktická cvičení (technika kroků step aerobiku, atd.)
   - didaktika učení jednoduchých step aerobikových choreografií
   - tvorba a inspirace pro vytváření vlastních choreografických celků step aerobiku
  • BODYSTYLING BASIC DIPLOM (1 den)
   - principy a techniky posilovacího cvičení v aerobikových hodinách (body styling, P-class, body floor a dalších posilovacích formách)
   - principy a techniky strečinkových cviků v návaznosti na posilovací cvičení
   - zásobníky posilovacích cviků s vahou vlastního těla i s pomůckami
  • CHOREO AEROBIC BASIC II DIPLOM (1 den)
   - zásady a metodický postup tvorby složitejších choreografií aerobiku
   - způsoby tvoření vazeb aerobikových variací
   - metodický rozklad vazeb aerobikových variací
   - komplexnost složení vazby přechodů různých vazeb a choreografií v aerobiku
   - evidence tréninku - zápis aerobikových choreografií
   - spolupráce s klienty
   - zdokonalení cueingu
   - práce s hlasovým projevem a motivačními prvky v lekcích aerobikového typu
   - zdokonalení pohybové aerobikové non verbální, mezinárodně užívané, signalizace 
   - psychologické aspekty vedení lekce aerobiku
  • TOTAL BODY ADVANCED (1 den)

  Poznámka

  Cena zahrnuje

   

  • studijní materiály
  • certifikát o absolvování programu
  • 1. řádný termín zkoušek

  Termíny kurzu


  Datum konání Lektor Místo konání Cena  

  kurz akreditován MŠMT - č.j. 043/2011-50A,R

  cena Kč 12990,-
  cena pro Zumba® instruktory Kč 8990,- (po předložení certifikátu a registrace v ZIN)

   

  24.08.2012-malý diplom AE-Klára Buzková-Face

  25.08.2012-malý diplom AE-Zuzka Švíková-Face

  26.08.2012-malý diplom AE-Zuzka Švíková.HAMR-Praha 10!!!!!!!!

  14.09.2012-teoretický základ-Klára Buzková-Face

  15.09.2012-choreo Ae basic I-Klára Buzková-Face

  16.09.2012-bodystyling-Soňa Blažková-Face

  28.09.2012-step AE basic I-Klára Buzková-Face

  29.09.2012-choreo AE basic II-Zuzka Švíková-Face

  30.09.2012-bodystyling II-Zuzka Švíková-Face

  20.10.2012-step AE basic II-Klára Buzková-Face

  21.10.2012-závěrečná zkouška-Klára Buzková-Face

  24. 08. 2012 - 26. 08. 2012
  09:00 - 16:00
  14. 09. 2012 - 16. 09. 2012
  09:00 - 16:00
  28. 09. 2012 - 30. 09. 2012
  09:00 - 16:00
  20. 10. 2012 - 21. 10. 2012
  09:00 - 16:00
   
  Švíková Zuzana
  Buzková Klára
  Blažková Soňa
   
  Praha 5
  FACE CZECH FITNESS
  12990 Kč
   
   
   
 •  

  text: Jana Mužíková – 09. 05. 2012, 09.58:16

  Zde obsažené informace jsou osobním názorem pisatele
  a nemusí se shodovat s názory redakce.

   

  reklama


  Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

  TOPlist