Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Jak vložit akci do kalendáře akcí
 

Chcete-li vkládat akce do kalendáře akcí, nejprve musíte mít vytvořen účet chráněný heslem, pomocí kterého budete akce zadávat, opravovat, rušit případně i mazat. Účet získáte zdarma vyplněním registračního formuláře. Jak se registrovat naleznete zde.
 

Každá akce se skládá ze dvou částí z tzv. MASTER akce a z vlastních termínů. Ukažme si to na příkladu. Představme si, že v sobotu 01.12.2007 chceme uspořádat seminář: "Den plný cvičení".


1. V menu vybereme "Kalendář akcí" a v něm klikneme na link přidávání a správa akcí.


2. Zadáme uživatelské jméno (e-mail), heslo a klikneme na tlačítko "přihlásit".


3. Zobrazí se nám prostředí pro správu akcí.


4. Nyní začneme vytvářet "MASTER akci", která obsahuje všechny informace o akci s vyjímkou data konání a místa konání, které bude zadáno později. Klikneme tedy na link: "Vytvořit novou MASTER akci".


5. Nyní vyplníme jednotlivé položky formuláře.
Titulek: název akce
Typ akce: zvolte typ akce:

 

"seminář" je typicky jednodenní akce. Inzerování akcí tohoto typu je zdarma, "kongres / workshop" za symbolický poplatek.

"soutěž" - jedná se o akci, kde dochází k hodnocení soutěžících a k vyhlašování výsledků. Mezi tyto akce patří např. oficiální závody reprezentace, soutěžní master classy určené pro širokou veřejnost, různé maratony, ale i soutěže o MISS AEROBIK. Inzerování akcí tohoto typu je zdarma.

"vzdělávací akce" - jedná se o různá školení a kurzy zaměřené na zvýšení kvalifikace zakončené certifikátem nebo diplomem. Akce tohoto typu může inzerovat pouze organizace, která je partnerem AEROBIC REVUE.

"pobytový zájezd" s hodinami aerobiku nebo jinými formami sportovního vyžití. Inzerce akcí tohoto typu je placená. Za pobytový zájezd se považuje taková akce, která trvá více jak jeden den a je spojena s ubytováním.

(Akce typu zájezd a vzdělávací akce mohou zadat pouze inzerující pořadatelé).
Platnost do: (nepovinná položka) - vložíte-li sem datum, tato akce již nebude po tomto datu zobrazována
Text akce: zde můžete pomocí "uživatelsky přítulného" editoru zadat vlastní text akce. Můžete měnit formát písma, vkládat obrázky, vkládat linky...
Vkládání ukončíme tlačítkem "Vytvořit MASTER akci".

     

Pozor: pokud nahráváte velký obrázek, je třeba kliknout na vlastnosti vloženého obrázku (pravým tlačítkem myši) a dát šířku 610 – obrázek se upraví, aby „nevylézal“ ze stránky a byl vidět hezky celý.


6. Nyní již v prostředí pro správu akcí vidíme námi vytvořenou MASTER akci. Aby se tato akce zobrazila v kalendáři akcí, musíme ji přiřadit termín. Nový termín přidáme kliknutím na link pod názvem MASTER akce "Nový termín AKCE". Tento způsob zadávání akcí je velmi výhodný např. pro různá "TOUR", kde stejná akce se koná v různých termínech na různých místech nebo pro pobytové zájezdy, kde stejný zájezd se koná v různých termínech.


7. Nyní prostřednictvím formuláře "Nový termín akce" zadáme:

Datum od: datum konání akce ve formátu DD.MM.RRRR (např. 01.12.2007).

Datum do: (nepovinná položka) - zadáme pouze tehdy, když chceme, aby tento termín akce po uplynutí zde zadaného termínu nebyl nadále zobrazován.

Kraj: zde vybereme kraj ve kterém se akce koná. V případě akcí mimo území ČR zvolte "zahraničí". Probíhá-li akce ve více krajích, nechte vyplněno "libovolný".

Vyhledat cvičitelku: pište jednotlivá písmena příjmení instruktora/instruktorky, dokud se Vám v zeleném poli po pravé straně nezobrazí jméno hledaného instruktora/ky, které pak kliknutím přesuneme do seznamu instruktorů. Pokud nenajdete hledaného instruktora v databázi, je potřeba, aby se instruktor nejprve zaregistroval (vložl do databáze instruktorů). Pokud naopak potřebujete některého instruktora ze seznamu odstranit, označíte ho v seznamu a následně klikneme na tlačítko "odebrat vybrané instruktory".

Vyhledat fitcetrum: Analogicky jako instruktory můžete přiřadit fitcentrum v němž se akce koná.

 

Vyplněný formlulář uložíme kliknutím na tlačítko "Uložit konání akce".

 

 


8. Nyní již vidíme v našem prostředí pro správu akcí, že vytvořená MASTER akce má termín. Také dole v sekci "Vaše akce v kalendáři akcí" již vidíme vlastní akci. Pokud jako pořadatel akcí nejste inzerentem pobytových zájezdů nebo partnerem AEROBIC REVUE, Vámi vytvořená akce se zobrazí až po schválení administrátorem.


9. Po schválení administrátorem (bohužel nezbytné opatření proti zadávání akcí s nevhodným obsahem) se akce ve vašem prostředí pro správu objeví s bílým pozadím a od této chvíle, je také veřejně viditelná v kalendáři akcí.

 

O skutečnosti, že Vaše akce byla schválena administrátorem se také dovíte prostřednictvím informačního e-mailu, který Vám bude automaticky zaslán.

 


 

10. Vámi vytvořená akce pak může vypadat např. takto: 

 


 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist