Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Zhubněte mléčnými výrobky

Krabičková, vajíčková, Atkinsova, podle krevních skupin, tukožroutská, bramborová… Ano, všechna tahle slova, jak jistě správně tušíte, mohou označovat určitý druh diety, které na nás neustále útočí odevšad, kam se podíváme. Už jste ale slyšeli o té, kdy se k hubnutí a udržení váhy využívají mléčné výrobky? Pokud ne, musíte to napravit!

Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, triacylglyceroly s mastnými kyselinami s krátkým řetězcem, komponenty syrovátky, větvené aminokyseliny), které ovlivňují:

•    lipogenezi (tvorba tuků)
•    lipolýzu (štěpení triacylglycerolů za uvolnění mastných kyselin a glycerolu)
•    oxidaci lipidů (spalování tuků za účelem uvolnění energie)

Zázračné syrovátkové proteiny

„Mléčné výrobky a mléčné komponenty mají také významný vliv na příjem potravy. Zvyšují subjektivní pocit sytosti a stimulují mechanismy, které signalizují nasycení a sytost,“ vysvětluje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., odbornice projektu Bílé plus. „Zde je pozornost zaměřena především na syrovátkové proteiny. Studie dokládají, že syrovátkové bílkoviny ovlivňují pocit sytosti a příjem potravy vlivem na uvolňování hormonů sytosti. Jedná se především o hormony cholecystokinin, glukagonu podobný peptid-1, gastrický inhibiční peptid, peptid YY a ghrelin.“

Bílé plus

Peptidy odvozené ze syrovátky mají i řadu dalších fyziologických funkcí. Mj. ovlivnění krevního tlaku, zánětlivých procesů, působí také na hladinu krevního cukru a na systémy regulující příjem potravy.

Aminokyseliny a jejich význam

Další důležitou složkou mléka jsou větvené aminokyseliny (AMK). „Bílkoviny mléka obsahují vysoké procento - zhruba 26 % - rozvětvených AMK (valin, leucin, isoleucin),“ pokračuje dietoložka. „Větvené AMK, speciálně leucin, hrají klíčovou roli v ovlivnění tvorby svalových proteinů. To je také jedno z možných vysvětlení, proč při redukční dietě o vyšším obsahu mléčných bílkovin nedochází k tak výraznému úbytku aktivní svalové hmoty.“

Chvála vápníku

Značná pozornost je zaměřena na úlohu vápníku při redukci hmotnosti. Pozitivní vliv zvýšeného příjmu vápníku v rámci redukční diety byl prokázán jak v experimentech na zvířatech, tak ve studiích u lidí. „Řada studií potvrdila významný vztah mezi zvýšeným příjmem vápníku a redukcí tělesné hmotnosti. V jiných výzkumech byl popsán vztah mezi zvýšeným příjmem vápníku (nebo spotřebou mléčných produktů) na jedné straně a obezitou a sníženým výskytem poruchy  v účinku inzulinu (syndromu inzulínové rezistence) na straně druhé. Studie také vysvětlují vztah mezi příjmem vápníku (a mléčných výrobků) a nižším výskytem metabolického syndromu u žen středního a pozdního věku,“ objasňuje PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. „Výsledky ukazují, že nejúčinnější je vápník z mléčných výrobků. Existuje však i řada studií, ve kterých vliv vápníku na tělesnou hmotnost a složení těla potvrzen nebyl.“ Rozdílné výsledky studií o vlivu vápníku mohou být dány odlišnými charakteristikami sledovaných skupin. Máme tím na mysli věk, etnikum a tělesné složení, různé způsoby ovlivnění příjmu vápníku, resp. jeho sledování. Významnou úlohu sehrávají i rozdílné doby sledování studie a samozřejmě i použitá dávka a forma vápníku.

Mechanismus působení vápníku

Vyšší příjem vápníku v dietě ovlivňuje tělesnou hmotnost několika mechanismy. Jedním z nich je snížení tvorby tuků a podpora jejich spalování, zvýšení energetického výdeje a snížení množství tukových buněk.

Další cestou působení vápníku je zvýšení vylučování tuků stolicí. „Tento efekt není příliš výrazný při běžné dietě, ale mohl by sehrávat důležitou úlohu u lidí, jejichž dietní příjem tuků je nadměrný,“ zmiňuje specialistka. „V nedávné studii bylo při dietě o vysokém příjmu vápníku nalezeno 2,5 krát vyšší vylučování tuků v porovnání s dietou o nízkém příjmu vápníku.“

Aktuální výsledky výzkumů

Novější bádání ukazují, že lidé mají v zažívacím traktu receptory citlivé pro vápník, což může přispívat k regulaci příjmu potravy. „Nedostatečný příjem vápníku v průběhu redukčního režimu může spouštět pocity hladu a narušit tak dlouhodobé dodržování redukční diety,“ upozorňuje dietoložka v rámci projektu Bílé plus.

Význam dostatečného příjmu vápníku v rámci redukční diety byl potvrzen i ve dvou studiích prováděných v Endokrinologickém ústavu. „Ve studii u 208 obézních jedinců jsme na základě posouzení jídelníčků na začátku a na konci redukčního programu zjistili, že změny ve spotřebě bílkovin a vápníku jsou nepřímo úměrné změně tělesné hmotnosti v odpovědi na negativní energetickou bilanci,“ seznamuje nás expertka s výsledky studie. „Tzn., že ti pacienti, kteří snížili při hubnutí příjem vápníku a bílkovin nejméně, hubnuli nejvíce.“

Jiného výzkumu se zúčastnil soubor 67 žen, které byly náhodně rozděleny do 3 skupin - skupina placebová, skupina s přídavkem vápníku ve formě kalcium karbonátu (500 mg/den) a skupina se substitucí vápníku ve formě Lactovalu (tablety připravené z mléka, obsahovaly vápník jako fosfát, laktát a citrát). „Bylo zjištěno, že dostatečný příjem vápníku při redukční dietě napomáhá šetření aktivní svalové hmoty a je spojen s menším pocitem hladu,“ prokazuje odbornice pozitivní účinky vápníku (mléčných výrobků) během redukčního programu.   

Více informací najdete na www.bileplus.eu.

 

11. 02. 2016, 23.44:15

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist