Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Názvosloví tuků

Pročtěte si tabulku s přehledem pojmů, s nimiž se v souvislosti s tuky a tukovou problematikou můžete běžně setkat. Každý výraz je podrobně vysvětlen a najdete zde i příklady. Pevně doufáme, že vám tabulka poskytne ucelený přehled z oblasti, která je stále aktuální, a že se vám stane užitečným pomocníkem.

Termín
Vysvětlení – komentář
Příklady
Rostlinné oleje
Oleje získávané z rostlinných semen, případně plodů, bohaté
na nenasycené mastné kyseliny. Tato skupina olejů zahrnuje oleje lisované za studena i oleje rafinované. Obsah tuku je 100 %.
Řepkový olej, slunečnicový olej, olivový olej aj.
Stolní rostlinné oleje
Obvykle směs rostlinných olejů bez označení druhu. Obsah tuku je 100 %.
Řepkový olej, slunečnicový olej, olivový olej aj.
Oleje lisované za studena (extra virgin/vergine)
Jedná se o oleje, pro jejichž výrobu se vybírají neporušené plody
či semena, která se jen pročistí a olej se z nich vylisuje. Olej získaný pouze mechanickými postupy bez tepelného ohřevu, které nevedou
ke změnám charakteru oleje. Pro jeho vyčištění se používá pouze promývání vodou, usazování, filtrování a odstřeďování. V oleji přitom zůstane téměř stejné množství vitaminů, minerálních látek či dalších nutrientů, které byly v původní surovině. Obsah tuku je 100 %.
Olivový olej Bertolli Extra Vergine, Borges –Extra virgin olivový olej
Rostlinný olej panenský (virgin/vergine)
Olej získaný pouze fyzikálními postupy vyluhováním nebo lisováním
za použití tepelného ohřevu, nejvíce však na teplotu 50°C, které nevedou ke změnám charakteru oleje. Pro vyčištění oleje lze použít také pouze fyzikální postupy (promývání vodou, usazování, filtrování
a odstřeďování).
 
Rafinované oleje
Při jejich výrobě se použitá semena nejdříve pročistí, rozdrtí a olej se z nich získává lisováním. Vylisovaný olej se odstřeďuje a dále upravuje. Samotná rafinace na konci výrobního procesu zajistí, že olej je chutnější, bez pachů a má delší trvanlivost. Nedochází k  zásadnímu úbytku zdraví prospěšných látek, jakými jsou např. nezbytné esenciální vícenenasycené mastné kyseliny či vitaminy. Takové oleje jsou vhodné zejména
pro studenou kuchyni, při tepelné úpravě pouze pro krátkodobé použití bez přepalování. Obsah tuku je 100 %.
Vegetol, Floriol, Lukana, Bohemia, Dolores, Rapso, Super frit aj.
Rafinované olivové oleje
Získává se fyzikálně-chemickou úpravou z méně kvalitních olivových olejů a označuje se vždy jenom jako „olivový“. Blíže specifikováno
u pojmu Rafinované oleje.
 
Jedlé tuky
a oleje
Dle platné legislativy se jedná o souhrnné označení druhu, které zahrnuje jak stoprocentní tuky a oleje živočišné i rostlinné, tak i roztíratelné
a tekuté emulgované tuky.
 
Žluté tuky
Jiné pojmenování pro roztíratelné tuky (margaríny). Existují i nízkotučné varianty. Obsah tuku je 25-80 %.
Rama, Flora, Perla
Roztíratelné tuky
 
Výrobky získané z rostlinných a/nebo živočišných tuků s obsahem tuku
25-80 %.
Do této kategorie řadíme margaríny (tuky rostlinné)*, mléčné tuky (tuky živočišné)** a tuky směsné (kombinace tuků živočišných a rostlinných)***
* Rama, Flora, Perla
 
**máslo
 
***Rama Creme Bonjour, Zlaté ráno, Zlatá Haná
Roztíratelné rostlinné tuky
(margaríny)
Pro výrobu těchto tuků se používají řepkový, slunečnicový, olivový aj. rostlinné oleje a tuky (nebo jejich směsi). Na rozdíl od živočišných tuků neobsahují ve větší míře cholesterol a mají vyšší podíl vícenenasycených mastných kyselin. Označení rostlinný může mít pouze tuk vyrobený výhradně z rostlinných olejů a tuků (s max. přípustnou odchylkou 2 % hmotnostních pro obsah živočišných tuků). Existují i nízkotučné varianty. Obsah tuku je 25-80 %.
 
Pokud odborníci na výživu doporučují rostlinné tuky z hlediska zdravotní prospěšnosti, mají většinou na mysli právě roztíratelné rostlinné tuky.
Rama, Flora, Perla
Částečně ztužené tuky
 
Jedlé tuky získané částečným ztužováním rostlinných a živočišných tuků
a olejů nebo jejich směsí za vzniku škodlivých transmastných kyselin. Tuky slouží jako surovina v potravinářském průmyslu, nejedná se tedy přímo o výrobek, který by bylo možné koupit v maloobchodní síti. Tato technologie byla ve větší míře využívána do začátku 90. let minulého století, v dnešní době se částečně ztužené tuky používají jen ve velmi omezené míře, hlavně v pekárenském průmyslu.
 
Totálně (úplně) ztužené tuky
Jedlé tuky získané úplným ztužováním rostlinných a živočišných tuků. Při této technologii vznikají téměř výhradně nasycené tuky. Tuky neobsahují transmastné kyseliny. Tuky slouží jako surovina v potravinářském průmyslu, nejedná se tedy přímo o výrobek, který by bylo možné koupit v maloobchodní síti.
 
Přeesterifikované tuky
Jedlé tuky, které byly získány přeesterifikací* rostlinných nebo živočišných tuků a olejů nebo jejich směsí. Při použití této technologie nevznikají škodlivé transmastné kyseliny. Tuky slouží jako surovina v potravinářském průmyslu. Tato surovina se v současné době používá
pro výrobu naprosté většiny roztíratelných rostlinných tuků.
 
Směsné roztíratelné tuky
Směsné tuky vyrobené z jedlých tuků a olejů s obsahem 10-80 % mléčného tuku z celkového obsahu tuku. Obsahuje tuky rostlinného
i živočišného původu.
Zlaté ráno, Zlatá Haná, Rama Creme Bonjour
Bílé tuky
Neboli „pokrmové tuky“. Vyrábí se z tuků rostlinného i živočišného původu nebo kombinací obou. Jsou to jedlé tuky, které prošly procesem ztužování nebo přeesterifikace*, případně kombinací těchto procesů. Bílé (pokrmové) tuky neobsahují vodu a jsou tedy 100% tuky.
Omega
Šlehané tuky
Tuky našlehané nejčastěji s použitím dusíku (neobsahují vodu).
Ceres soft
Živočišné tuky
a oleje
Jedlé tuky a oleje získané z poživatelných tukových tkání jatečních zvířat nebo mořských živočichů. Jsou vždy zdrojem cholesterolu.
Sádlo, rybí tuk
Vepřové sádlo
Vepřový tuk získaný škvařením syrového vepřového sádla hřbetního
a plstního. Obsah tuku (s ohledem na možný zbytkový obsah vody) je téměř 100 %.
Škvařené vepřové sádlo
Mléčný tuk
Tuk obsažený v mléce a mléčných výrobcích, který tvoří základ másla. Jako samostatný výrobek se na našem trhu nevyskytuje.
 
Čerstvé máslo
Máslo s datem spotřeby do 20 dnů od data výroby (uvedeno na obalu)
a obsahem tuku 80-90 %.
 
Máslo
Výrobek získaný výlučně z mléka. Jedná se o tuk s obsahem 80-90 % mléčného tuku a další látky (např. k dochucení) mohou být přidávány, pokud nejsou použity za účelem nahrazení mléčné složky.
 
Stolní máslo
Máslo skladované nejdéle 24 měsíců od data výroby při teplotách mínus 18°C a nižších. Obsah tuku je nejméně 80 %.
 
AB máslo
Nesprávné označení výrobku.
Jedná se o starší obchodní označení jednoho z výrobků z kategorie směsných roztíratelných tuků (tedy směsi tuků rostlinných a živočišných), který se dnes se prodává pod značkou AB.
 
Rostlinné máslo
Nesprávné označení výrobku.
Termín máslo nelze spojovat s výrazem rostlinné.
 
Máslo se smetanovým zákysem
Nesprávné označení mléčného výrobku, pokud je obsah tuku nižší než
80 %. Označení této výrobkové skupiny bylo při novelizaci vyhlášky č.328/1997 Sb., vyhláškou č. 77/2003 Sb. vypuštěno. Správné označení je mléčná pomazánka s X % tuku.
 
Pomazánkové máslo
Nesprávné označení mléčného výrobku ze zakysané smetany, obohaceného sušeným mlékem nebo sušeným podmáslím a obsahujícího nejméně 31 % hmotnostních mléčného tuku a nejméně 42 % hmotnostních sušiny. Správné označení je mléčná pomazánka s X % tuku (název bude upraven podle nařízení Evropské unie).
 
* přeesterifikace je moderní proces, který se používá jako alternativa ztužování, při němž nevznikají škodlivé transmastné kyseliny.

 

text: Ve spolupráci s Quent s.r.o. – 26. 10. 2007

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist