Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění

Projekt „Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění“ nabízí jedinečnou příležitost odstartovat nový životní styl právě teď. V průběhu celé druhé poloviny roku 2014 budou probíhat v Praze, Brně a v Českých Budějovicích edukační akce zaměřené právě na civilizační onemocnění. Za přítomnosti lékařů, nutričních terapeutek a sportovních instruktorů si zájemci budou moci zasportovat a zjistit, v jakém stavu se aktuálně nachází jejich tělo pomocí měření inBody.V neposlední řadě mohou vyslechnout odborné přednášky na nejrůznější témata. Na místě budou připraveny edukační materiály, zábavný program a bude možnost využít konzultaci s odborníky.

Celý projekt organizuje VŠTJ Medicina, o. s. Odborným garantem se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Tamní odborníci se budou účastnit připravovaných edukačních akcí a poskytnou veřejnosti konzultace a odborné poradenství v oblastech civilizačních onemocnění, na které se specializují.„Odborníci ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si díky své praxi uvědomují narůstající závažnost civilizačních onemocnění, proto jsme se rozhodli podpořit tento projekt, tím co umíme nejlépe, tedy poskytováním odborné péče našich specialistů,“ komentuje Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dodává: „Věříme, že spolupráce na tomto projektu je jen první z řady podobných projektů, které bychom v budoucnu rádi podpořili.“

Projekt se zaměří na čtyři nejčastější onemocnění, především pak na vyvrácení některých zažitých mýtů a omylů, které léčbu těchto „nemocí z blahobytu“ často doprovázejí:

Obezita
Skoro 60 % dospělé populace se potýká s nadváhou a obezitou. „Obezita je na vzestupu, stejně tak množství postupů, které vedou k zaručenému hubnutí. Cílem projektu je seznámit s nejčastějšími postupy a vysvětlení jejich efektu stejně tak s nesmysly, které se objevují na internetu apodobně. Pochopení základních fyziologických principů umožní pacientům se správně rozhodnout pro cestu ke snížení hmotnosti,“ říká MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda VŠTJ Medicina Praha, o.s. a III. interní klinika VFN a 1. LF UK.

 Diabetes mellitus
I cukrovka patří mezi civilizační onemocnění a i zde je potřeba varovat před současným stavem. „Počet pacientů s diabetem v České republice stále stoupá, u některých se na jejich onemocnění přijde až po mnoha letech a ani poté není u velké části pacientů diabetes uspokojivě léčený. Pacient sám ale může přispět k diagnóze a léčbě svého onemocnění tím, že bude pravidelně chodit na preventivní prohlídky a na léčbě se bude podílet dodržováním vhodného stravovacího a pohybového režimu. Bez spolupráce pacienta nemůže být léčba diabetu úspěšná ani s nejmodernějšími léky,“ říká doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Kardiovaskulární onemocnění
Smutný primát mezi všemi nemocemi pak drží onemocnění oběhové soustavy. „Onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění) jsou hlavní příčinou úmrtí v České republice. V jejich prevenci i léčbě hraje podstatnou roli spolupráce pacienta. Změnou ovlivnitelných rizikových faktorů lze těmto onemocněním účinně předcházet,“říká MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

 Osteoporóza
I osteoporózu řadíme mezi civilizační choroby. „Na vzniku osteoporózy se podílí nízká fyzická aktivita, špatná skladba stravy, kouření a zvýšený příjem alkoholu. Osteoporózu lze rozpoznat už v jejích bezpříznakových začátcích, lze ji předcházet a lze ji léčit ještě dříve, než se projeví zlomeninami. Důležité je zhodnocení rizikových faktorů osteoporózy a indikace specializovaného vyšetření (kostní denzitometrie) a včasné zahájení preventivních či léčebných opatření,“ říká MUDr. Dana Michalská, Ph.D. z III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.
Projekt vznikl za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Veškeré informace o projektu a o nejbližších plánovaných akcích se nacházejí na stránkách www.civilizacnionemocneni.cz.

Občanské sdružení VŠTJ MEDICINA PRAHA, o. s. se již 13 let věnuje organizaci pohybové aktivity pro pacienty s civilizačními onemocněními jako je obezita, diabetes mellitus II. typu, vysoký krevní tlak a jiné. Realizace pohybových aktivit probíhá v jednotlivých rekondičních centrech. V současné době je v provozu 6 rekondičních center. Nacházejí se v Praze, Českých Budějovicích, v Brně, Tachově a v Plzni a pyšní se více než 2000 aktivních členů.
O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

14. 06. 2014, 14.28:34

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist