Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Kardiovaskulární rizika notoricky známá, ale stále podceňovaná

Vysoký cholesterol a krevní tlak, nezdravý životní styl, strava, kouření, diabetes mellitus, stres, obezita a nedostatek pohybu – to vše ovlivňuje stav našeho kardiovaskulárního systému a jeho nejdůležitější součást - srdce. Vlastními životními návyky můžeme sami výrazně pomoci svému srdci, prodloužit a zkvalitnit svůj život - nebo naopak. Jednotlivé rizikové faktory se nesčítají, ale násobí!

Znáte své riziko?
Kromě rizikových faktorů, které nemůžeme nijak ovlivnit a mezi něž patří věk, pohlaví a rodinná anamnéza, je jedním z hlavních rizikových faktorů srdečních a cévních onemocnění vysoká hladina cholesterolu v krvi. Jak ukázal letošní průzkum značky Flora ve všech regionech ČR, více než 37 % respondentů mělo zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi a dalších skoro 37 % svou hladinu vůbec neznalo. Přitom mnohé studie ukázaly, že riziko srdeční příhody je u lidí s hladinou cholesterolu v krvi nad 6,2 mmol/l více než dvojnásobné! Vzhledem k tomu, že ve srovnání se západní Evropou, kde lidé více dbají na zdravý životní styl a stravu, je výskyt kardiovaskulárních onemocnění v České republice téměř dvojnásobný, měl by si každý z nás uvědomit, jak je hladina cholesterolu v krvi důležitá. Pokud se sníží hladina cholesterolu v krvi o 10 %, sníží se i riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby o 25 %. V České republice má vyšší hladinu cholesterolu podle statistik bohužel každý druhý, což je opravdu varující a mělo by donutit každého k zamyšlení se nad tím, jak naloží sám se sebou a se svým srdcem. Přitom zvýšená hladina cholesterolu už se netýká pouze střední a starší generace, ale abnormální hodnoty se vyskytují už i u dětí! Svůj podíl na vyšší hladině cholesterolu sice mají genetické faktory, ale hladinu cholesterolu v krvi ovlivňuje především životospráva. Faktory ve výživě, které zvyšují riziko vzniku srdečně-cévního onemocnění, lze rozdělit zhruba následovně: složení a množství tuků, energetická hodnota (nadměrný energetický příjem) a zastoupení zdrojů ochranných látek.

Stravou přijímaných tuků bychom si měli všímat, protože jejich množství, a zejména složení je klíčové v důsledcích pro riziko rozvoje srdečně-cévního onemocnění. Zatímco některé druhy tuků (ty s vyšším obsahem nasycených mastných kyselin – zejména tuky živočišné) působí nepříznivě a jejich konzumace riziko zvyšuje, tuky s jiným složením (s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin – zejména rostlinné oleje a rostlinné tuky z nich vyrobené, tuk rybí) mají efekt příznivý, ochranný. Riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění se zvyšuje s nadměrnou konzumací tuků s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, zatímco konzumace tuků s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin má efekt příznivý. Nasycené mastné kyseliny jsou obsaženy nejen v u nás nejčastěji konzumovaném vepřovém a hovězím mase, v másle, sádle, ale také ve skryté formě (jejichž konzumaci si mnohdy ani neuvědomujeme) ve smetaně a smetanových výrobcích, tučných sýrech, uzeninách apod. Zcela jiná situace je ale v případě tuků pocházejících z ryb, obzvláště mořských, které obsahují nenasycené mastné kyseliny s ochranným účinkem. Bohužel, Češi se ryby stále ještě nenaučili jíst. Nenasycené, tedy zdravé mastné kyseliny jsou dále obsaženy v rostlinných olejích a výrobcích z nich vyráběných.

Pozor také na tzv. transmastné nasycené kyseliny, které mají ještě vyšší aterogenní potenciál než kyseliny nasycené, neboť navíc snižují hladinu „hodného“ HDL cholesterolu. Tyto mastné kyseliny se mohou vyskytovat v některých ztužených rostlinných tucích a výrobcích z nich vyrobených – tedy sušenkách, oplatkách, koblihách apod. Rostlinné tuky nové generace (např. Flora, Rama, Perla), které již nejsou vyráběny ztužováním, transmastné kyseliny prakticky neobsahují a jejich účinek je naopak velice příznivý - pomáhají snižovat hladinu cholesterolu, a tudíž i riziko vzniku srdečně-cévního onemocnění. Detailní přehled výrobků na trhu a jejich složení lze nalézt na www.zdravykorinek.cz.

Dalším problémem je nadměrný příjem energie, jehož důsledkem je nadváha a obezita. Obezita je závažným zdravotním problémem, který zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění. S obezitou jsou navíc spojeny další rizikové faktory - vysoký krevní tlak a zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Za obzvláště rizikovou je považována tzv. centrální obezita, jinak též obezita typu „jablko“, při které se podkožní tuk ukládá především v oblasti břicha a hrudníku. Podle posledních průzkumů má 42 % českých mužů trpí nadváhou a 18 % obezitou a nadváhu má i 29 % českých žen a 17 % jich je obézních. Pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění jsou důležité také ochranné látky, vyskytující se v zelenině a ovoci (vitaminy, minerální látky, vláknina) – snižují riziko, oddalují a zpomalují aterosklerózu. I situace se v posledních letech výrazně zlepšila, přesto Češi podle výsledků celostátního průzkumu „Florabus 2007“ konzumují ovoce a zeleninu stále ještě v nedostatečném množství.

Vysoký krevní tlak (hypertenze) může být nejen příčinou aterosklerózy, ale může ji i dále zhoršovat. Výskyt srdečních onemocnění u osob s vyšším krevním tlakem se ztrojnásobí. Vyšší krevní tlak u nás má 24 % mužů a 19 % žen. Kouření patří k nejdůležitějším ovlivnitelným rizikovým faktorům aterosklerózy a ischemické choroby srdeční. Zásadní informací pro pacienta je, že z hlediska kardiovaskulárního systému neexistuje „bezpečná“ dávka tabákového kouře. Jinými slovy: i jedna cigareta denně srdci a cévám významně škodí a zvyšuje například riziko vzniku infarktu myokardu na dvojnásobek. Zanechání kouření je tedy nezbytnou podmínkou úspěšné prevence kardiovaskulárních onemocnění, neboť zvyšuje hladinu „hodného“ HDL cholesterolu, snižuje riziko trombózy a má celkově pozitivní vliv na fungování srdce a cév. Bohužel, oproti jiným evropským zemím na tom obyvatelé České republiky opět nejsou nejlépe – zatímco v Itálii kouří 15 % populace a například v Maďarsku 30 %, u nás je to stále 46 % mužů a 49 % žen!

Velice důležitý je pro zdraví celého kardiovaskulárního systému pohyb. Pravidelná fyzická aktivita je významným a silným ochranným faktorem proti ateroskleróze a kardiovaskulárním onemocněním. Působí řadou mechanizmů – jednak zvyšuje energetický výdej, čímž působí proti nadváze a obezitě, jednak má ochranný vliv přímo na cévy a ovlivňuje i další, již zmiňované faktory (krevní tlak a hladina cholesterolu v krvi). Jak bohužel také vyplynulo z dotazníkového šetření letošní akce „Florabus 2007“, nedostatkem pohybové aktivity trpí více než 70 % české populace. Pro více než 11 % je dokonce jakákoli pohybová aktivita na okraji zájmů! Tento alarmující fakt byl důvodem, proč značka Flora připravila inspirativní podzimní kampaň pod názvem „Vezmi své srdce na procházku, chůze mu svědčí!“. Během září a října nabídne postupně 56 tras, po kterých se mohou všichni vydat, a tím svému srdci i zdraví pomoci.

Jedna z tras, na kterou bych Vás rád pozval v den Světového dne srdce vyhlašovaném Světovou federací srdce 30. září, má jako cílovou stanici areál školy Na Pražačce. V tento den se zde kromě známého běhu budou konat doprovodné aktivity značky Flora - kromě poradenství a měření cholesterolu si budou moci návštěvníci projít pod dohledem zkušených trenérů zátěžovým testováním organizmu. Můžete sem dojít procházkou Prahou – její trasu i další tipy postupně najdete na webových stránkách www.flora.cz.

Mottem letošního Světového dne srdce je heslo „Společně pro zdravé srdce“. Cílem je znovu připomenout stále aktuální problematiku kardiovaskulárních onemocnění a důležitost prevence. Riziko kardiovaskulárního onemocnění se při současném životním stylu skutečně týká každého z nás – jenom v České republice zemře na onemocnění srdce a cév téměř 60 tisíc lidí, což je přibližně 5 000 lidí každý měsíc. Ve srovnání se západní Evropou, kde lidé více dbají na zdravý životní styl a stravu, je výskyt kardiovaskulárních onemocnění u nás téměř dvojnásobný. Motto letošního Světového dne srdce si klade za cíl zdůraznit, že každý z nás může přispět ke zlepšení této smutné situace.

Příkladem spojení veřejnosti s odborníky ve snaze pomoci situaci zlepšit se stala i letošní jarní kampaň značky Flora pod názvem „Pro Tvé srdce i srdce těch druhých“. V jejím rámci byly shromážděny finanční prostředky ve výši 594 509,- Kč. Za ně se pro pacienty Kliniky kardiologie IKEM nakoupilo osm nahrávačů Holterova monitorovacího systému, umožňujících až sedmidenní nepřetržitou registrací srdečního rytmu. Za pacienty i sebe všem, kteří přispěli, děkuji.

 

text: prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra – 01. 09. 2007

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist