Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Jana Havrdová: Český registr fitness profesionálů má za cíl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb

Jana Havrdová se pohybuje v oblasti aerobiku a fitness už pěknou řádku let. Od titulu Miss cvičitelka Československého sportu (předchůdce dnešní Miss sportaerobic) se přes úspěšnou dráhu lektorky aerobiku a několik titulů na poli sportovního aerobiku a fitness, včetně toho světového, dostala až na viceprezidentku FISAF International. Přitom  moderuje pořad Sama doma a natáčí instruktážní DVD. A jako mnoho úspěšných žen se stíhá také starat o svou početnou rodinu. Velký obdiv v každém případě. V posledních dnes ji pak zřejmě nejvíce zaměstnává nová funkce – stala se totiž prezidentkou a zakladatelkou České komory fitness o.s.

Cílem komory je sdružit, koordinovat a zastupovat fitness sektor jako plnohodnotné odvětví českého hospodářství. Aktuálními úkoly je založení a naplnění Českého registru fitness profesionálů, sestavení dílčích kvalifikací fitness, vytvoření přehledu českých fitness center a certifikovaných i necertifikovaných školících center.

Jano, jak jsi se k této další aktivitě dostala? Jana Havrdová

Díky našemu letitému členství v mezinárodních organizacích, jako je  European Health and Fitness Association (EHFA) či ve FISAF International, jsme se účastnili různých konferencí a workshopů.  Jedním z klíčových témat těchto kongresů byl Evropský rámec kvalifikací - European Qualifications Framework (EQF). Ten v našem oboru znamená nastavit jasně dané standardy, co mají umět fitness profesionálové, pokud chtějí vykonávat nějakou konkrétní fitness profesi – ať už je to osobní trenér nebo instruktor skupinových forem cvičení. A v tento moment jsme se začali ptát, jaká situace v této oblasti je v České republice.

Na co jste přišli?

Neměli jsme žádné podklady, a tak jsme začali pátrat na internetu. Objevili jsme informace o Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě kvalifikací (NSK), takže jsem zavolala do Svazu průmyslu a dopravy ČR a ti nás přijali. Na prvním jednání Sektorové rady pro osobní služby, kam obor fitness spadá, jsem vyslechla nabídku zapojení se do aktivity sektorových dohod. Hned jsme se přihlásili a zpracovali deklaraci sektorové dohody v oboru fitness. Ta vychází z obecného faktu, že se lidé v ČR málo hýbou a to je příčinou většiny civilizačních onemocnění. 

Chtěli jsme ukázat, že zde existuje fitness sektor, který se zabývá tím, že s lidmi cvičí a cvičí se s nimi správně. K tomu, aby byl fitness sektor uznáván širokou veřejností a lékaři jako důležitá součást prevence civilizačních onemocnění, musí jasně prokázat, co jeho fitness profesionálové umí, a že jsou plně kvalifikováni ke své práci.

Vaší ambicí je tedy v první řadě nastavit vzdělávání ve fitness? 

Ano, chceme minimální úroveň znalostí a dovedností fitness profesionálů jasně nastavit a ověřovat podle evropských standardů. V rámci Národní soustavy kvalifikací jsme začali nastavovat systém zkoušek, které ověří úroveň znalostí a dovedností fitness instruktorů, osobních trenérů a instruktorů skupinových cvičení. Úspěšný absolvent získá osvědčení, diplom, který je označen číslem konkrétního stupně kvalifikace dle Evropského kvalifikačního rámce (ve fitness profesích zatím v úrovních EQF3 a EQF4) a použitelný a srozumitelný zaměstnavatelům v celé Evropě. Díky European Health and Fitness Association známe standardy pro fitness instruktory a group fitness instruktory na úrovni EQF 3 a osobní trenéry na úrovni EQF4. Všimněte si, že všichni instruktoři skupinových forem cvičení jsou řazeni pod jednu obecnou kvalifikaci Group fitness.

V České republice je velká tradice skupinových forem cvičení, která stále patří a budou patřit mezi velmi oblíbená a navštěvovaná širokou veřejností. Víme, že je velmi těžké porovnávat znalosti a dovednosti instruktora aerobiku s instruktorem pilates nebo powerjogy. Jsou to v praxi velmi odlišné formy cvičení. Proto jsme rozpracovali Group fitness podrobněji než v Evropě.

Jak toto vzdělávání instruktorů bude vypadat v praxi? 

Celý tento model vychází ze zákona č. 179/2006 Sb., což je zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Navazujeme na stupnici ověřování celoživotního vzdělávání dle Evropského rámce kvalifikací - European Qualifications Framework (EQF), která se v oboru fitness může dobře uplatnit. 

Osmibodová stupnice vzdělání dle EQF je o tom, že zhruba EQF4 odpovídá maturitě, EQF5 vyššímu odbornému vzdělání, EQF6 je bakalář, EQF7 je magistr a EQF8 odpovídá úrovni nejvyššího doktorandského studia. Ve fitness sektoru zatím pracujeme na úrovních 3 a 4.

Vedle klasického systému počátečního vzdělávání (základní, střední a vysoké školy) se v praxi uplatňují i kurzy akreditovaných i neakreditovaných školících center, které řadíme do oblasti celoživotního vzdělávání. Fitness je obor, který v zásadě počáteční vzdělání na nižších stupních nemá. Sportovní obory se studují až na vysokých školách se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Jejich absolventi jsou vysoce specializovaní lidé, například učitelé tělocviku, u kterých ale není žádná jistota, že automaticky umí obor fitness. Takže není vůbec jisté, že takový absolvent umí odcvičit hodinu aerobiku, hodinu pilates nebo hodinu powerjogy. 

 

Na kterých fitness oborech a kvalifikacích aktuálně pracujete? 

Jsou hotové tři typové pozice na úrovni EQF3 u povolání Instruktor skupinových a dynamických forem cvičení. Jedná se o Instruktora aerobiku, Instruktora bodystylingu a Instruktora indoor cyclingu. Druhým povoláním je Instruktor body and mind, kde jsou zpracovány dvě typové pozice - Instruktor pilates a Instruktor powerjogy . Co všechno mají fitness profesionálové umět, se následně detailně ověří v kvalifikačním a hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace. Velmi zjednodušeně je nastaveno, co má takový instruktor umět, a jak a kdo to prověří.

V roce 2012 budeme pracovat na dalších standardech fitness kvalifikací na úrovni EQF4 s vyšším nárokem na znalosti a dovednosti. Zaměříme se na konkrétní cílové skupiny – děti, seniory a osoby s civilizačními onemocněními. Je prokázané, že kardiakům, diabetikům nebo klientům s obezitou správně nastavená pravidelná fyzická aktivita prospívá a výrazně pomáhá při léčbě.  Fitness sektor tak může do budoucna sehrát významnou úlohu při snižování nákladů na zdravotní péči celé populace. Z jiných zemí Evropy i USA o tom máme celou řadu vědecky podložených důkazů.

Na nižší úrovni EQF3 budeme dále rozpracovávat Group fitness a zaměříme se na kondiční kickbox a tanec. V individuálním tréninku by se letos měla dodělat kvalifikace Fitness instruktor na stupni EQF3 a Osobní trenér na stupni EQF4.

Kdo bude zkoušky profesních kvalifikací realizovat a kdo bude na takové zkoušky fitness profesionály připravovat? Kdo bude udělovat a ověřovat příslušné akreditace?

Česká komora fitness sama školit nebude, školit budou i nadále akreditovaná i neakreditovaná školící centra. Komora bude autorizovanou osobou pro zkoušení  schválených profesních kvalifikací dle systému NSK a bude si pro takové zkoušení nezávisle najímat zkoušející z celé České republiky, kteří splní příslušné požadavky na dosažené vzdělání a praxi v oboru.

Fitness profese je možné tradičně studovat prostřednictvím školení akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato školení zahrnují 150-160 hodin a měla by pro český fitness trh připravit profesionály, kteří mohou získat živnostenské oprávnění na vázanou živnost.  Vedle akreditovaných školení existuje i celá řada školení neakreditovaných, která buď nesplňují příslušné požadavky, nebo jsou zaměřená na konkrétní „produktový“ styl cvičení (např. Flowin, TRX nebo Zumba) a rozšiřují základní fitness vzdělání. To, jaké vzdělání konkrétní fitness profesionál má, bude přímo školícími centry ověřováno v Českém registru fitness profesionálů.

 

Kdy chcete tento proces odstartovat?

Zkoušet se začne, jakmile se nám podaří vybudovat celorepublikovou síť zkoušejících. Rozhodně by to mělo být již v polovině roku 2012. Registrace do Českého registru fitness profesionálů již byla zahájena a je otevřena naprosto každému.

Proč by se měl instruktor nebo trenér registrovat do Českého registru fitness profesionálů?

Inspiraci k založení jednotného nezávislého registru jsme nalezli v Evropě i ve světě. Například ve Velké Británii existuje tzv. REPs (Register of Exercise Professionals) a v něm je zaregistrováno přes 90% instruktorů. Žádné fitness studio nepřijme instruktora, který není registrován.

V Českém registru fitness profesionálů jsme připravili dvě úrovně registrace. V základní úrovni, která bude zdarma, bude uvedeno pouze jméno, příjmení a místo působení daného instruktora.

V Premium úrovni, která bude zpoplatněna částkou 1 000 Kč za rok, bude mít každý instruktor svůj profil, kde bude mít uvedena všechna školení, která absolvoval, a tato skutečnost bude verifikována přímo školícími centry.

Další výhodou Premium členství bude pojištění odpovědnosti při výkonu práce, které bylo zatím v České republice postrádáno. Chybět nebude ani možnost využít řadu slev na odborná školení a akce probíhající v českém fitness sektoru. Takže se každému registrace určitě vyplatí.

 

Co přinášíte pro fitness centra? 

Cílem České komory fitness je na jedné straně vytvořit aktuální a interaktivní registr fitness profesionálů, na druhé straně nabízíme členství pro fitness centra. Oficiální registr fitness center v České republice neexistuje, nevíme, jaké standardy fitness centra mají, jak jsou velká, na jaké styly cvičení se zaměřují. Široká veřejnost se tak velmi těžko orientuje. Fitness centra trápí stejné problémy, které jim chceme pomoci řešit. Ať už to budou lepší podmínky pro jednání s OSA a Intergram nebo pojištění klientů při tréninku. Prostřednictvím vazeb na důležité státní orgány bude mít Česká komora fitness příležitost ovlivňovat legislativní procesy, které se každodenního života fitness center přímo dotýkají. To vše samozřejmě až v okamžiku, kdy našimi členy bude reprezentativní vzorek českého trhu, ideálně většina fitness center. Rádi bychom od fitness center získali důležitá statistická data, která nám pomohou definovat sílu fitness sektoru v České republice.  Zcela jinak vyjednáváte podmínky pojištění nebo smlouvy s OSA a Intergram pro 500 subjektů s konkrétními statistickými informacemi než pro každé centrum samostatně. Komplexní data chceme samozřejmě předávat i dál do Evropy.

Dalším důležitým úkolem je i předávání důležitých informací z evropského i světového fitness industry. V roce 2012 se určitě chceme stát členy European Health and Fitness Association, žádáme o partnerství v evropském projektu eLearningu ve Fitness, budeme jednat s IHRSA. Cena za členství pro fitness centrum je 5 000 Kč ročně.

Kde získat další informace?

celý rozhovor zde

dále:

http://ceskakomorafitness.cz/
www.nsp.cz
www.narodni-kvalifikace.cz

A na odborných konferencích a kongresech:
30. - 31. 03. 2012  Konference tělovýchovného lékařství v Poděbradech  - odborný workshop
21. 4. 2012   Schwin cycling international convention Praha – Průhonice - - odborný workshop
19.5.2012  Fitfest Brno - odborný workshop
2.6.2012  Wellness maraton – O2 Aréna Praha - odborný workshop
6. 6. 2012  Mezinárodní odborná konference u Mistrovství Evropy v aerobiku, fitness a hip hop – Praha

A co vy? Stanete se členy? Děkujeme za vaše příspěvky v diskusi na Aerobic.cz

 

 

28. 02. 2012, 15.47:54

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist