Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

HPV a rakovina děložního čípku

Rakovina děložního čípku představuje obrovskou zdravotní, psychologickou a sociální zátěž pro každou ženu. Celosvětově je druhou nejčastější příčinou úmrtí u žen do 45 let a třetí nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen celkově po rakovině prsu a plic. Každé dvě minuty zemře ve světě na rakovinu děložního čípku jedna žena, což představuje přibližně 270 000 úmrtí ročně. Celosvětově je každý rok diagnostikováno asi 500 000 nových případů rakoviny děložního čípku. V České republice je každý rok 1 000 nových pacientek s tímto onemocněním, z toho až 400 na rakovinu zemře. To znamená, že každý den u nás zemře na rakovinu děložního čípku nejméně jedna žena. Za přibližně 85 % úmrtí na tuto nemoc stojí rozvojové země, z velké části kvůli nedostačujícímu či zcela chybějícímu screeningovému programu. Ten umožňuje odhalit včas abnormální změny na buňkách děložního čípku a zahájit tak potřebnou léčbu. Odhaduje se, že pokud se výrazně nezlepší prevence rakoviny děložního čípku, bude před rokem 2050 až jeden milion nových případů ročně.

Co je HPV?
HPV - Human Papilloma Virus - je velmi běžný virus. Obsahuje DNA a je geneticky stabilní, což umožňuje, že infekci způsobené tímto virem se dá dlouhodobě zabránit pomocí očkování. Existuje více než 100 typů HPV, z nichž okolo 40 se šíří pohlavním stykem. Z toho asi 15 jsou tzv. onkogenní typy, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku a prekancerózním lézím na povrchu děložního čípku. Další, tzv. nízce rizikové, mohou vyvolávat např. benigní genitální bradavice. Mezi vysoce rizikové patří zejména typy 16 a 18, které stojí za více než 70 % onemocnění.  Společně s dalšími onkogenními typy 45 a 31 jsou zodpovědné za 80 % případů onemocnění rakovinou děložního čípku.

Přenos HPV
Každá žena je v riziku, že onemocní rakovinou děložního čípku. HPV se přenáší sexuálním kontaktem, a to nejen pohlavním stykem, ale také kontaktem s kůží nakaženého partnera v genitální oblasti. Kondom, který je účinnou ochranou při jiných sexuálně přenosných nemocech, zde není dostatečně účinným řešením.
Během svého života se s HPV infekcí setká až 80 % sexuálně aktivních žen; z toho až 75 % infekcí je způsobeno onkogenními typy HPV.

Průběh onemocnění
Přítomnost HPV infekce ještě neznamená, že povede ke vzniku rakoviny děložního čípku. Asi v 50 – 70 % případů se imunitní systém ženy s infekcí sám vypořádá, a to v časovém horizontu několika měsíců až dvou let. U některých žen však infekce přetrvává a právě ony mají zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Během života navíc může dojít k opakovaným infekcím. HPV infekce probíhá bez příznaků a změny na děložním čípku způsobené HPV infekcí odhalí až gynekologické vyšetření. Ke vzniku rakoviny nedochází náhle: celý vývoj od počátečních stádií až po vznik rakoviny je dlouhodobý proces trvající řadu let. Odhaduje se, že z každého miliónu žen infikovaných onkogenními typy HPV přibližně u 10 % žen (100 000) dojde k rozvoji prekancerózních změn na děložním čípku (tzv. cervikální dysplazii). Z toho u přibližně 8 % žen (8 000) dojde k nejzávažnějším prekancerózním změnám buněk na povrchu děložního čípku (tzv. karcinom in situ). Z těchto žen u 20 % (1 600) dojde k rozvoji invazivního karcinomu.

Prevence
Řada žen neví, proč by měla chodit na pravidelné gynekologické prohlídky spojené s odběrem cytologického stěru. Stěr dokáže odhalit změněné buňky na povrchu děložního čípku, a tím umožnit včasnou léčbu. Přestože tato metoda byla představena už v polovině 30. let minulého století, používá se stále v dnešních tzv. screeningových programech. V zemích, kde byly tyto programy úspěšně zavedeny, se výrazně snížil výskyt rakoviny děložního čípku. Navzdory těmto programům ale rakovina děložního čípku nevymizela. Úspěšnost screeningových programů závisí jednak na ženách a jejich ochotě docházet na pravidelné gynekologické prohlídky, ale také na spolehlivosti interpretace výsledků cytologického stěru, při nichž hraje hlavní roli lidský faktor. Očkování spolu s pravidelným screeningem je tou nejlepší možnou ochranou před rakovinou děložního čípku.

Rakovina děložního čípku: mýty & fakta

1. mýtus: Rakovina děložního čípku je dědičná.
Fakt: Rakovina děložního čípku je způsobena infekcí onkogenními typy viru HPV. Každé sexuálně aktivní ženě hrozí, že se nakazí HPV infekcí, která může vést až ke vzniku rakoviny děložního čípku, a to bez ohledu na její rodinnou anamnézu.

2. mýtus: Rakovina děložního čípku postihuje málo žen.
Fakt: Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější rakovinou postihující ženy. Podle údajů WHO zemře každoročně na rakovinu děložního čípku 270 000 žen a každý rok je diagnostikováno asi 500 000 nových onemocnění. V Evropě se odhaduje na 60 000 nových případů ročně a 30 000 úmrtí.

3. mýtus: Rakovina děložního čípku postihuje pouze starší ženy.
Fakt: Rakovina děložního čípku postihuje celosvětově více žen do 45 let než ostatní nádorová onemocnění včetně rakoviny prsu. U mladších i starších žen existuje riziko, že onemocní rakovinou děložního čípku, způsobenou infekcí onkogenními typy HPV viru.

4. mýtus: Vakcína proti rakovině děložního čípku pro ženy znamená, že už nebudou muset chodit na pravidelně gynekologické prohlídky.
Fakt: Pravidelný screening společně s očkováním je pro ženu nejlepší možnou ochranou před onemocněním rakovinou děložního čípku. Výskyt rakoviny děložního čípku se v zemích s vysoce funkčním screeningem snížil o téměř 80 %. Nicméně cytologické stěry jsou určeny k odhalení abnormálních buněk, ale ne k ochraně před přetrvávající infekcí viry HPV, a tudíž primárně nechrání před rakovinou děložního čípku.

5. mýtus: Cytologický stěr je prevencí rakoviny děložního čípku.
Fakt: Riziko vzniku rakoviny děložního čípku je menší u žen, které pravidelně chodí na cytologický stěr, ale přesto se u nich onemocnění může vyskytnout. Pravidelný screening společně s očkováním je pro ženu nejlepší možnou ochranou před onemocněním rakovinou děložního čípku.

6. mýtus: Riziko infekce viry HPV hrozí pouze ženám, které měly více sexuálních partnerů.
Fakt: Riziko nákazy viry HPV hrozí již při prvním sexuálním styku a přetrvává během života ženy i nadále. Až 80 % sexuálně aktivních žen se během životá setká s HPV infekcí.

7. mýtus: Ženy, které už byly infikovány viry HPV, budou mít vytvořeny protilátky a nepotřebují se již očkovat.
Fakt: Řada lidí, kteří se setkali s onkogenními viry HPV, si nevytvořila účinné protilátky, které by zabránily opakované infekci. Předcházející infekce nenavozuje vždy imunitu proti opakované infekci.

8. mýtus: Rakovina děložního čípku vykazuje jasné příznaky.
Fakt: Vývoj od infekce HPV až k rakovině děložního čípku probíhá většinou bez příznaků a u většiny žen po dlouhou dobu.

9. mýtus: S infekcí viry HPV se setká málo žen.
Fakt: Odhaduje se, že až 80 % sexuálně aktivních žen se během svého života setká s infekcí HPV a z toho je až 75 % infikováno onkogenními typy HPV.

20. září 2007 byla Evropskou komisí schválena vakcína proti rakovině děložního čípku CervarixTM pro použití ve všech členských státech EU. České dívky a ženy si vakcínu mohou zakoupit už v průběhu října. Nová vakcína CervarixTM společnosti GlaxoSmithKline je určena k prevenci přednádorových lézí (CIN 2. a 3. stupně) a rakoviny děložního čípku, které jsou vyvolány viry HPV typu 16 a 18. Studie prokázaly téměř 100 % účinnost proti přednádorovým změnám způsobeným těmito dvěma typy virů, které jsou zodpovědné až za 70 % onemocnění rakovinou děložního čípku. Indikace je založena na prokázané účinnosti CervarixuTM u dívek a žen ve věku 15 – 25 let a na prokázané imunogenicitě této vakcíny u dívek a žen ve věku 10 až 25 let. Více se dovíte na stránkách www.zdraviprozeny.cz.

 

text: Ve spolupráci s AMI Communications – 22. 10. 2007

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist