Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

AKADEMICKÁ AEROBIC SHOW

Ve středu 23. dubna 2008 proběhla v odpoledních hodinách ve Sportovním centru Univerzity Karlovy v Hostivaři akce nazvaná Akademická aerobic show. Byla součástí Děkanského sportovního dne Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Na přípravě  a organizaci 1. ročníku se podílely KTV PřF UK v Praze a ÚTV 2. a 3. LF UK v Praze. Akademická aerobic show navázala na tradiční Studentský aerobic maratón, kterého se studenti pravidelně dvakrát ročně zúčastňují již od roku 2005.

Za uspořádání této  sportovní akce patří poděkování především děkanům pořádajících fakult,  Prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc. - děkanovi PřF UK v Praze a Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. – děkanovi 3. LF UK v Praze. Nabitý čtyřhodinový program přilákal 120 studentek z různých fakult Univerzity Karlovyi ostatních vysokých škol.

Během sportovního odpoledne se představili vynikající lektoři z řad studentů i pedagogů UK. Tomáš Dědič, student 1. LF UK , navodil skvělou sportovní atmosféru a  předvedl taneční lekci, stejně jako Michal Šubr, jeden z našich nejúspěšnějších lektorů aerobiku. Petra Jandová, studentka Pedagogické fakulty UK, zaměřila svoji lekci na posílení hlubokého stabilizačního systému s využitím balančních cvičení. V lekci Mgr. Kateřiny Feitové, asistentky PřF UK, si studentky vyzkoušely jak taneční, tak posilovací formy cvičení. Lekce byla zakončena moderní formou strečinku zvanou power stretch.

V krátkých přestávkách, které byly studentkám dopřány, vystoupili třikrát jednotlivci a týmy z Akademie aerobiku Radky Hanákové a druhá vicemiss Orient 2007 Věra Lněníčková. Všechna vystoupení byla podpořena mohutným potleskem a úžasnou atmosférou.

O plynulý průběh akce se staraly moderátorky Petra Jandová – studentka PedF UK a PaedDr. Hana Milerová – odborná asistentka ÚTV 2. a 3. LF UK. Mezi jednotlivými cvičebními lekcemi proběhly krátké rozhovory s lektory. V druhé polovině programu byl na podiu přivítán proděkan PřfF UK, Doc.RNDr.Vít Vilímek CSc. společně s  vedoucím KTV Doc. RNDr. Svatoplukem Matolínem DrSc., kterým patří samozřejmě poděkování za podporu sportovní akce.

Díky štědrým sponzorům (CK CaproAvon, USA PRO, Centrum Tance, Český svaz aerobiku, Holmes Place, Cono Sur  a EMCO) byla velkým zpestřením a překvapením bohatá tombola. Akci mediálně podpořili Aerobic.cz, Babinet.cz, Sportuji.cz, Stip, Fitstyl, Puls, Rádio DJ a Artforma.

Co říci závěrem? Akademická aerobic show neměla soutěžní charakter, a proto si  přišly zacvičit a inspirovat se novinkami ze světa i studentky –„nezávodnice“. Během celého odpoledne panovala příjemná sportovní atmosféra, reakce studentek byly velmi kladné. Z výsledků dotazníkové ankety vyplynul zájem o konání Akademické aerobic show minimálně dvakrát ročně.

 

text: Mgr. Kateřina Feitová, KTV Přf UK v Praze, PaedDr. Hana Milerová, ÚTV 2.a 3. LF UK v Praze, foto: www.lf3.cuni.cz/telovychova/ – 01. 05. 2008, 11.21:57

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist