Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Aerobik - kompletní průvodce

Marie Skopová, Jana Beránková: Aerobik - kompletní průvodce

Chcete poradit, jak se předem dobře připravit na lekci aerobiku? Pak máte jedinečnou možnost využít kombinace popisu konkrétních příkladů jednotlivých forem aerobiku a obrazového záznamu různých typů lekcí. Zkušené autorky připravily pro všechny zájemce o individuální i skupinová cvičení kompletního průvodce touto pohybovou aktivitou. Mnoho zajímavých informací a nápadů v něm najdou i začínající instruktoři a učitelé tolik oblíbených aerobikových a příbuzných lekcí. V knize jsou jak informace o možnostech, formách a názvosloví aerobiku, tak konkrétní příklady lekcí s jednoduchým grafickým záznamem. Publikace je vhodným studijním materiálem pro základní školení komerčního aerobiku.

Na přiloženém DVD naleznete ukázky cvičebních programů - rozcvičení, aerobiku, tanečního aerobiku, step aerobiku, cvičení na gymballech, cvičení s aerobary a také vizuální slovníček aerobikových a step aerobikových kroků s ukázkami metod učení.

PhDr. Marie Skopová
Odborná asistentka katedry gymnastiky Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity má dlouholetou pedagogickou praxi. Její cvičitelská a školící činnost všech forem aerobiku jí umožňuje orientovat se v současných trendech pohybových programů. Své odborné zkušenosti předává nejen studentům a učitelům tělesné výchovy, ale i na četných školeních dalším zájemcům o problematiku fitness a různých forem gymnastiky. Působí jako choreografka gymnastických pódiových skladeb a rozhodčí soutěžních forem aerobiku. Marie Skopová je autorkou mnoha metodických materiálů a spoluautorkou monografií Rytmická gymnastika, Základní gymnastika, Aerobik - soutěžní formy.

Mgr. Jana Beránková
Odborná asistentka na katedře gymnastiky UK FTVS vyučuje základní gymnastiku, účelovou gymnastiku, kondiční programy a aerobik. Od roku 1997 působí jako instruktorka aerobiku, zaměřuje se především na step aerobik, dance aerobik a jumping. Již několik let se věnuje tvorbě choreografií pro soutěže pořádané ČSAE kategorie funk/ hip hop. Je první Češkou propagující závodní formu rope skipping (trikové a rychlostní skákání přes švihadla). Mezi její další aktivity patří spolupráce s Českou obcí sokolskou. V roce 2006 zrealizovala projekt hromadné step aerobikové skladby pro 842 cvičenců, která byla předvedena na XIV. všesokolském sletu v Praze na Strahově. Jana Beránková rovněž působí jako ilustrátorka metodických materiálů a tak zúročuje své mnohaleté výtvarné vzdělání. Obrázky si sama připravila i pro tuto knihu.
 

Odborná recenze (PaedDr. Dagmar Zitová):
Podstata knihy shrnuje všechny dosavadní pohledy na aerobik, základní poznatky o aerobiku a poznatky související s aerobikem. Veškeré informace jsou aktualizovány a podávají ucelený komplex určený širokému spektru čtenářů. Budoucí cvičitelé, trenéři a učitelé zde mohou získat první informace, které jim pomohou lépe se orientovat v celé oblasti aerobiku a aerobního dění a mohou být pro ně východiskem dalšího podrobnějšího studia některé oblasti. Autorky se zde zbytečně nezabývají podrobnostmi a proto bude kniha vhodná i pro čtenáře z řad cvičící veřejnosti, která má zájem o doplnění vědomostí, které nezískali v běžných cvičebních lekcích. Čtenáři jistě využijí i pestrou přílohu příkladů cvičebních programů a zásobníku cviků doplněnou DVD. Jednotlivé kapitoly jsou logicky uspořádány. Srozumitelně jsou popsané i složitější části např. týkající se zatěžování organismu a energetického krytí. Autorky nepoužívají dlouhá souvětí, ale vyjadřují se logicky, přesně a jednoznačně. Úprava textu je přehledná, kapitoly a témata jsou oddělena a vždy navazují bez vložených jiných dlouhých informací (např. obrázků a grafů). Otázkou zůstává aktuálnost některých kapitol v budoucnu. Zejména týkající se sportovního aerobiku, který by měl být spíš pojímán jako soutěžní aerobik, zahrnující všechny možné formy soutěží. Vzhledem ke skutečnosti, že těchto forem přibývá, bude vhodné je aktualizovat. Uvedení jednotlivých forem aerobních lekcí je výborným pomocníkem pro lepší orientaci učitele. Co se týká forem jen úzce souvisejících s aerobikem jako např. joga, pilates je vhodné odkázat na konzultace s odbornými lektory. Kniha je prvním uceleným přehledem poznatků z oblasti aerobiku. Svojí formou a obsahem osloví široké spektrum čtenářů.

 

text: Grada, oficiální text vydavatele – 10. 01. 2008, 08.50:15

Přečtěte si také

Do vaší fitness knihovničky

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist