Aerobic Casopisek.czVyletiky.czFitcentra.czAerobic.cz

čtenář nepřihlášen   přihlásit se   registrovat se   informace

RSS článků   RSS akcí

Vlastní vyhledávání

Články - archiv

Adélka Šípková (ukázka dětského horoskopu)

Krásná rozzářená hvězdička Adélka se rozhodla sestoupit na svět v časných ranních hodinách 14. listopadu roku 2004. Tato kouzelná charismatická bytůstka si na planetu Zemi sebou vzala poselství lásky, harmonie, krásy, naděje a lidskosti.

Adélka se narodila pod Boží ochranou planety Jupiter. Ten přináší nadšení, optimismus a důvěru v život a lidi. Adélčino založení je extrovertní s tendencí se prosazovat a zaujímat ve společnosti významné místo. Hlavním jejím posláním je zmírňovat a usmiřovat konflikty mezi lidmi. Od dětského věku bude vynikat její přirozená autorita, kterou bude využívat na obranu a obnovu harmonie mezi lidmi. Celoživotně bude toužit po rozvoji, sebepoznání a osobním růstu. K jejím oblíbeným dětským výrokům bude patřit: Proč? Já chci! Je nositelkou nejen fyzické, ale i duševní krásy. Příznačné bude její srdečné chování a stále milý úsměv na rtech... Že by po mamince? (pozn. redakce)

Sluneční energie se nachází ve znamení Štíra. Štír je pevné vodní znamení, které dává sílu, hloubku, tajemství, charisma, vášeň a vynalézavost. Je to znamení silných emocí a hlubokých prožitků. Adélka bude k životu přistupovat nadmíru opravdově, s velkou intenzitou a odpovědností. Bude patřit k "badatelům" hledající hlubší smysl existence. Silná energie Štíra propůjčuje velké tvořivé schopnosti, citlivost na hudbu, rytmus, barvocit, talent na pohyb (především tanec) a také schopnost tvořivého vyjádření přes malování. Prostřednictvím tvůrčího procesu bude Adélka hledat cestu k uvolnění svých hlubokých emocí. Velká citlivost však na druhou stranu přináší i zranitelnost a sníženou ochranu před necitelností druhých. Adélka vnímá, chápe a celým svým srdcem dokáže vyjádřit soucit a odpuštění. Měla by mít příležitost pomáhat druhým.

Hned po narození by měla mít možnost poslouchat hudbu a to od klasického žánru Mozarta, Vivaldiho... přes jazz, pop, k relaxační hudbě a případně složitějším dětským zpívánkám. Hudba uvolňuje výtečným způsobem napětí, navozuje pocit klidu a bezpečí. Pokojíček by měla mít nejlépe sama pro sebe s jasným vymezením prostoru. V jejím horoskopu se nenachází zemský živel, což by mohlo v budoucnu způsobit sníženou orientaci v každodenním životě. Obtíže by mohly nastat v okamžiku, kdy si bude příliš idealizovat možnosti vytváření hmotných statků a domova. U dítěte bude vhodné podporovat praktické založení. Důležité bude vést ji k systematickému pořádku a harmonii ve věcech kolem sebe. Mimořádně ji bude vyhovovat řád, který ji nastaví rodiče. Ti by měli pamatovat na přirozené nároky, odpovědnost vzhledem dětskému věku a především na pochvalu, jako formu odměny a motivace. Pokojíček by měl zářit svěžími pastelovými barvami, zvláště příjemná a povzbuzující bude blankytně modrá, růžová a slabé odstíny zlatavě-žluté. V místnosti by mělo být hodně světla a zelených květin. Vhodné bude zvolit přírodní materiály a nezaplnit prostor. Adélka se bude cítit dobře ve větších vzdušných místnostech, s dostatečným prostorem k "rozletu". V dětském pokoji by bylo vhodné umístit menší akvárium, za které by v pozdějším věku mohla převzít zodpovědnost. Naprosto fascinována by zajisté byla malou fontánkou v roku dětského pokojíčku, která by posílila a harmonizovala vodní živel v jejím horoskopu.

Její výrazový projev ponese známky dramatičnosti. Bude milovat vyprávěné příběhy, historky, setkávání s vrstevníky a přáteli, všechno krásné a ušlechtilé. Důležitá je pro ni harmonie a soulad. Příznačný bude její osobitý smysl pro humor. V průběhu vývoje se mohou trochu objevit problémy s uvolňováním hněvu, zlosti a zloby. Adélka bude mít sklon tyto emoce potlačovat. Ve výchově by se rodiče měli zaměřit na to, jak dítěti pomoci "vypustit páru přetlaku", aby se cítila dobře a uvolněně. K úlevě napětí pomůže plavání, hraní ve vodě, perličkové koupele, koupání s esenciálními oleji, šplouchání, brouzdání, míčkování... Je to dítě, které touží po svobodě pohybu a rádo zkoumá své okolí. Touha po poznání pravdy bude povzbuzovat zvídavost a potřebu klást spoustu otázek. Její předností je dispozice k rychlým a přesným reakcím. Potřebuje vzrušení a dostatek příležitostí ke svobodnému projevu. Prospějí ji však i lekce zdravé opatrnosti. Už i jako malinká se dychtivě a odvážně pohrne do světa. Přitahovat ji budou hry. Bude skvělá vypravěčka příběhů a rozhodně se neustále bude chtít učit nové věci. 

Součástí této "potřeby rozmachu" však také může být nestřídmost u stolu. Adélka bude umět poměrně snadno vyjadřovat své potřeby. Je to dítě se zvýšenou potřebou komunikace. Středem pozornosti jsou pro ni vztahy. Její myšlení je v harmonickém souladu s cítěním. Vnímavá, citlivá, emocionální část osobnosti je ve spojení s její racionální, rozumovou, vědomou složkou. Před dítětem je obtížné skrývat city. Potřebuje svůj vnitřní svět promítnout a propojit s vnější realitou. Rodiče by měli být vnímaví k citlivosti a světu fantazie svého dítěte. Dítě samo může být často překvapené intenzitou vlastního prožívání. Adélka získala do vínku ohromnou životní sílu a rezervoáry energie. Přirozený strach u ní může pramenit z vědomí této síly, poslání, magnetické síly, se kterou si zpočátku nemusí umět poradit. Zde je těžký úkol pro rodiče, naučit ji pracovat a žít v souladu sama se sebou a bez ničivého strachu ze selhání nebo ublížení druhým. Dítě by později mělo díky rodičům pochopit, že existuje i forma bezpráví, násilí, konfliktů, odcizení a ničení. Pro Adélku bude důležité, aby dokázala správně vyhodnotit situace a hospodárně nakládat s energií směřující k nápravě. Potřebuje nejen svobodu citů, ale také svobodu jejich vyjádření. Dítě - Sluníčko je zdrojem optimismu, radosti a víry v život. Bude ráda druhým sdělovat hlubokou pravdu tak, jak ji sama uvidí. Se zájmem se bude učit všechno, co má v sobě nějaké morální poselství. Její myšlení je kombinací myšlení dobrodruha a filozofa s jazykem řečníka. Obtíže se mohou objevit v oblasti pozornosti - je zde dispozice k rozptylování. Její mysl je průzračná a vnímavá. Příznačná je tvůrčí obrazotvornost, brilantní intuice a fantazie. Vysoká citlivost vnímání umožňuje naladit se na druhé a "číst jejich myšlenky". 

Závěr: pár slov k zamyšlení z knihy Prorok (Chalíl Džibrán) kapitola O dětech: "Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť, jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný."

 

text: Dagmar Mazurová, zveřejněno se svolením TISCALI – 03. 02. 2005, 13.19:04

 

reklama


Aerobic.cz na facebooku - od aerobiku přes jogu a pilates až po zumbu

TOPlist